Roblox Studio #12 | Cấu Trúc IN PAIRS LOOP (For i,v in pairs … do …)

Roblox Studio #12 | Cấu Trúc IN PAIRS LOOP (For i,v in pairs … do …)

Roblox Studio #12 | Cấu Trúc IN PAIRS LOOP (For i,v in pairs … do …)

✪ Kênh Roblox của mình:
✪ Theo dõi mình tại các mạng xã hội:
+ Facebook:
+ Twitter:
+ Roblox:
——–
Mình rất cảm ơn các bạn khi để lại LIKE và SUBSCRIBE Channel này! 🔔🔔🔔
——–
#robloxstudio #roblox #lamgameroblox #codelua

Pairsカテゴリの最新記事